Скијачкиот центар Маврово се наоѓа на планината
Во нашата земја најголеми природни езера се:*Наведете ги по големина
Значајниот историски споменик кој се наоѓа во Крушево се вика
Камените кукли ќе ги видиме ако го посетиме градот